skip to Main Content

Nu börjar vi fylla på med de programpunkter som kommer vara med under 2021 års Hästrunda. Än är programmet inte spikat till 100% och förändringar av det som står här kan komma att ske. Du kan även se en beskrivning av aktiviteterna på sidan Aktiviteter.

Fredag 2 juni 2021

Lördag 3 juni 2021

Söndag 4 juni 2021

Back To Top