skip to Main Content

Vill du vara med och sponsra Hästrundan?

Vi ger er möjlighet att synas i samband med detta event och tillfälle att möta era kunder i ett trevligt sammanhang.

Ett samarbete med Hästrundan ger ditt företag en möjlighet att nå nya kunder, både skåningar och turister. Visste du att det i Sverige finns ca 300 000 hästar och att ca 5% av Sveriges befolkning är direkt engagerade i sporten? Lägg sen till alla familjemedlemmar. Du bidrar till att stärka området och visa att hästnäringen är viktig i vår region. Dessutom hjälper du till att bibehålla en levande landsbygd och en att stötta verksamheter för barn och ungdomar.

Sponsorpaket

1. Huvudsponsor, kostnad 5000 kr +
2. Stora paketet, kostnad 4000 kr
3. Lilla paketet, kostnad 2000 kr
4. Stödsponsor, 500 kr

Läs mer om våra olika sponsorpaket innehåller eller kontakta oss för mer information hastrundan@hastrundan.se.

Sponsorer

I Sparbanken Skåne och Swedbank har vi lång erfarenhet av att förvalta stiftelser. Att ta hand om en stiftelses verksamhet och kapital ser vi som ett viktigt förtroendeuppdrag. Vi erbjuder tjänster som täcker allt från administration till kapitalförvaltning.

Svabesholms Kungsgård har gamla anor ända ifrån början av 1600-talet. Fram till 1834 fungerade gården som ryttmästarboställe och här hölls flera hundra hästar som användes i Kavalleriet. Även idag har hästarna en framträdande plats på gården. En mötesplats för fest, glädje och gemenskap.

Samarbetspartners

Destination Häst är ett Leaderfinansierat projekt som arbetar för att göra Sydöstra Skåne till en stark hästturismdestination och som ska gynna ett hållbart hästföretagande. Varför välja mellan mellan semester och häst när du kan få båda delarna?

Back To Top